Door leeftijd of hormonale veranderingen ontwikkelen veel mensen osteoporose naarmate ze ouder worden, wat ook risico's voor de wervelkolom met zich meebrengt. Dit leidt soms tot wervelinstortingen en breuken, wat erg pijnlijk kan zijn. In dergelijke gevallen zijn een zeer nauwkeurige diagnose en de daaruit voortvloeiende behandeling absoluut noodzakelijk.

Het natuurlijke verouderingsproces gaat meestal gepaard met verlies van botmassa. Osteoporose treedt op als er sprake is van een merkbare vermindering van de botmassa. De natuurlijke reconstructie van botten vindt veel langzamer plaats dan de afbraak van botmateriaal. De botten worden poreus en onstabiel. Dit proces blijft voor veel mensen lange tijd onopgemerkt.

Redenen voor het ontwikkelen van osteoporose

Als het lichaam niet over voldoende calcium beschikt, onttrekt het het ontbrekende calcium aan de botten. Dit vermindert de dichtheid van het botmateriaal. Het resultaat is een verzwakking van de skeletstructuur. Dalende oestrogeenspiegels beperken het vermogen van botten om te regenereren.

Osteoporose treedt vooral op na de leeftijd van 50 jaar. Vrouwen hebben aanzienlijk vaker last van osteoporose dan mannen. Het eerste teken van osteoporose is een algemeen gevoel van zwakte in de rug. Na verloop van tijd kan de getroffen persoon soms een gebogen rug ontwikkelen en in lengte krimpen. Andere slechte houdingen kunnen ook het gevolg zijn. Het bewegingsgevoel is beperkt. De spanning in de rug neemt toe en leidt tot meer rugpijn.

Preventie en conservatieve therapie�n

Osteoporose kan lange tijd zonder symptomen blijven. Als de ziekte vroeg wordt ontdekt, kan deze worden tegengegaan met een bewust dieet en veranderingen in levensstijl. Om dit te voorkomen is voldoende beweging in de frisse lucht belangrijk. Lichamelijke activiteit versterkt de spieren en de botstructuur. Het dieet moet voldoende groenten en calciumrijke componenten zoals zuivelproducten bevatten. De aanvoer van vitamine D bevordert de opslag van calcium in de botten. Als de pati�nt kiest voor conservatieve therapie, kunnen verschillende methoden worden gebruikt:

  • Medicatie voor botverlies
  • pijnstillende medicijnen
  • Massages
  • fysiotherapie
  • orthesen

Wervelfractuur - het alarmsignaal voor onmiddellijke actie

Naarmate osteoporose vordert, kunnen alledaagse situaties leiden tot instorting van het wervellichaam. Bij een dergelijke wervellichaamfractuur breken enkele van de dunne botstaven die het bot van binnen stabiel houden. Een sterke hoest, onoplettendheid bij het optillen van voorwerpen of ongecontroleerde draaiende bewegingen kunnen een instorting van de wervels veroorzaken. De resulterende rugpijn zou een alarmsignaal moeten zijn.

Als osteoporose tot een wervelfractuur heeft geleid, is conservatieve therapie niet langer voldoende. In deze situatie is chirurgische therapie zinvol voor de pati�nt. De gevestigde methode is Kyphoplastie. Dik botcement wordt in het wervellichaam ingebracht. Het beschadigde wervellichaam wordt rechtgetrokken en gestabiliseerd. De pati�nt zal dan snel weer vrij zijn van rugpijn. Hij krijgt zijn mobiliteit terug. De wervelkolom herwint zijn vroegere stabiliteit.

Het Apex-Spine-ruggengraatcentrum als competente metgezel

Het Apex-Spine-wervelkolomcentrum in M�nchen is gespecialiseerd in wervelkolombehandelingen. En zeer ervaren. Voor vragen over preventie vindt de pati�nt in de kliniek de perfecte contactpersoon. De experts onderzoeken en diagnosticeren rugklachten op zeer professionele basis. De internationale expertise van de specialisten en hun teams maakt een gerichte behandeling mogelijk.

Het Apex-Spine-wervelkolomcentrum voert alle procedures uit met behulp van de modernste methoden. De chirurgische procedures worden voortdurend verbeterd volgens de huidige stand van de wetenschap. De experts van het Apex-Spine Spine Center wisselen tijdens conferenties regelmatig idee�n uit met internationale collega's. Niet alleen de therapie, maar ook de diagnose en het onderzoek zijn in handen van gekwalificeerde specialisten.