Algemene gedragsregels voor een operatie

Beste patiënt,

U krijgt een operatie aan uw wervelkolom in de Starnbergkliniek . Opdat de operatie op de gewenste datum kan plaatsvinden en de anesthesiologen tijdig alle nodige maatregelen voor uw eigen veiligheid kunnen voorbereiden, is het essentieel dat u contact opneemt met het anesthesieteam (Dr. von Schacky, Dr. Schredl, Dr. Panne) van de anesthesiepraktijk im Contact Starnberg Clinic.

U kunt de anesthesiepraktijk dagelijks bereiken van 10.00 tot 16.00 uur

Telefoonnummer: 08151 182601

of via de telefooncentrale: 08151 180

Afhankelijk van de bevindingen en het overleg met de arts wordt bepaald of u poliklinisch of klinisch wordt behandeld.

Let op voor de volgende checklist:
 • Het belangrijkste

  -> Contact anesthesiepraktijk
  -> Laat de operatie voorbereiden door uw huisarts/internist (laboratoriumonderzoek: kleine BB, elektrolyten, creatinine, leverparameters, BZ, cholinesterase, Quick, INR, PTT evenals ECG en longfunctie bij longziekte.
  -> !!! Houd er rekening mee dat de onderzoeken niet ouder zijn dan 2-3 weken vanaf de datum van de operatie!!!
  -> Als u een hartaandoening heeft, bijv. coronaire hartziekte, hartaanval, stent, hartinsufficiëntie, hartritmestoornissen (atriumfibrilleren), pacemaker, hartklepaandoening, laat dan uw cardioloog een hartecho en, indien mogelijk, een stresstest uitvoeren. ECG, pacemakers moeten worden gecontroleerd.
  -> Gelieve alle resultaten van de operatie mee te brengen naar de kliniek!
  -> Graag de dag voor de operatie tussen 12.00 en 14.00 uur aanwezig zijn in de Starnberg Clinic!

 • 6 uur voor de operatie
  -> Vanaf 6 uur voor de operatie mag u geen vast voedsel of vloeistof meer eten. Meer informatie krijgt u de dag ervoor in het anesthesievoorbereidingsgesprek.

 • Bloedverdunnende medicijnen

  -> ASS 100 (aspirine) moet bij coronaire hartziekte (stent, Zn-hartinfarct, bypass-operatie) ononderbroken worden ingenomen. Alle overige bloedverdunnende medicatie (Marcumar, Plavix, Iscover etc.) dient voor de operatie gestaakt te worden in overleg met uw huisarts/internist/cardioloog.
  -> Als u hart- en vaatziekten heeft, laat uw verwijzer dan uw cardiale veerkracht bevestigen (risicoklasse A, B, C of D).

 • Opmerking voor diabetici
  -> Bel de praktijk op 089 1500 166-0 om uw diabetesmedicatie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een week voor de operatie aan ons door te geven.

 • Deze kunt u het beste meenemen

  -> Comfortabele kleding en uw persoonlijke toiletartikelen.
  -> Patiënten die een wervelkolomoperatie ondergaan, hebben een extra onderhemd of T-shirt nodig dat onder het korset wordt gedragen.
  -> Gelieve al uw pillen en medicijnen met verpakking en etiketten mee te nemen.
  -> Als bekend is dat u allergische reacties heeft, hebben uw behandelend arts en de anesthesioloog een lijst nodig van de stoffen waarvoor u bijzonder gevoelig bent, met name antibiotica of bekende allergische reacties.

 • Gelieve thuis te laten
  -> Neem geen waardevolle spullen of grote sommen geld mee. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het kwijtraken van kostbaarheden.

Hartelijk dank voor uw medewerking!