Snel overzicht hernia :

Lumbale wervelkolom - LWS

Cervicale wervelkolom - HWS

Hernia LWS / HWS


Hernia in het gebied van de lumbale wervelkolom (LWS)

Lage rugpijn kan vele oorzaken hebben. Bij acute pijn is slechts in ongeveer drie tot vijf procent van de gevallen een hernia in de lumbale wervelkolom te verwachten. Chirurgie is niet altijd nodig, aangezien bij ongeveer 90% van de hernia's het materiaal dat uitsteekt na verloop van tijd wordt geresorbeerd. Na ongeveer vier tot zes weken kan een significante verbetering van de symptomen worden verwacht. Als dit niet gebeurt en er andere symptomen (bijv. sensorische stoornissen) optreden, moet een controle worden uitgevoerd en kan een tussenwervelschijfoperatie geïndiceerd zijn.

De volgende symptomen wijzen op een hernia in de lumbale wervelkolom:

 • Ernstige pijn in de onderrug
 • Verhoogde pijn in de billen, benen en/of voeten
 • Niezen, hoesten of persen maakt de pijn erger
 • De pijn neemt toe bij bukken, zitten of liggen
 • Gevoeligheidsstoornissen of tekenen van verlamming kunnen ook voorkomen
 • Gevoelloosheid in de benen of billen
 • Verlies van controle over de blaas en het rectum

Niet alle symptomen zijn altijd betrokken. De pijn kan ook variëren in ernst. De laatste zijn een teken dat zenuwbetrokkenheid aanwezig is. Hier bepaalt de mate van zenuwcompressie of -beschadiging de ernst van de symptomen.

Het zogenaamde cauda-equinasyndroom komt zeer zelden voor. Dit is een noodsituatie die onmiddellijke chirurgische aandacht vereist om blijvende schade te voorkomen. Bij dit symptoom comprimeert het schijfmateriaal de spinale zenuwwortels van de "cauda equina" en leidt tot complexe neurologische gebreken. Verlamming van de benen, sensorische stoornissen, mictie- en defecatiestoornissen evenals een verstoring van de seksuele functie komen voor. De operatie moet binnen een paar uur na het begin van de symptomen worden uitgevoerd, anders kan zenuwbeschadiging blijven bestaan. Het doel van elke schijfoperatie is de decompressie van de zenuwen. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter de prognose.

Wat gebeurt er als er een hernia in de lumbale wervelkolom zit?

De tussenwervelschijf wordt ook wel de tussenwervelschijf of discus intervertebralis genoemd. Mensen hebben 23 stukjes, die tussen de 5 en 20 mm dik kunnen zijn. Ze worden dikker van de cervicale wervelkolom, via de thoracale wervelkolom naar de lumbale wervelkolom. De tussenwervelschijven werken als schokdempers en beschermen de wervels door schokken op te vangen en te dempen. Daarnaast maken ze de wervelkolom flexibel en creëren ze ruimte voor de zenuwuitgangen vanuit de zenuwuitgangsgaten, het zogenaamde foramen. Het foramen wordt aan weerszijden gevormd door twee wervellichamen en de tussenwervelschijf, het zogenaamde segment.

De structuur van de tussenwervelschijf bestaat uit een buitenste vezelige ring (anulus fibrosus) en de binnenste geleiachtige kern (nucleus pulposus). Als deze buitenste vezelring verzwakt is (bijvoorbeeld door degeneratie en afbraak van collageen), kan hij barsten bij ongunstige bewegingen of hoge belastingen, vergelijkbaar met een poreuze rubberband. Deze scheuren kunnen groter worden en in extreme gevallen kan schijfmateriaal van de gelatineuze kern uitsteken of volledig loskomen en vervolgens op de spinale zenuwen drukken. Dit veroorzaakt enerzijds acute rugpijn en/of beenpijn en anderzijds kunnen er ook neurologische uitvalsverschijnselen optreden.

De hernia in de lumbale wervelkolom is met ruim 90% de meest voorkomende hernia. Het komt meestal voor in het lumbale gebied tussen lendenwervel vier en vijf (L4/L5) of tussen de laatste lendenwervel en de eerste sacrale wervel (L5/S1). Hernia's in de cervicale wervelkolom zijn zeldzaam. Uiterst zeldzaam (minder dan 1/1000) in het gebied van de of thoracale wervelkolom.

Wat kan een hernia in het gebied van de lumbale wervelkolom veroorzaken?

Pijn door een hernia De oorzaak van een hernia is in principe heel divers. Er is niet slechts één reden! In veel gevallen is een eerdere verzwakking van de fiberring door onjuiste en/of overbelasting de hoofdoorzaak. Maar ook de degeneratie van het materiaal tijdens het verouderingsproces kan een risicofactor zijn voor het scheuren van de ring van de tussenwervelschijf (anulus fibrosus). Soms gaat het uitpuilen van de gelatineuze kern in de vezelachtige ring vooraf aan het verschijnen van het materiaal van de tussenwervelschijf.

Deze redenen kunnen leiden tot een hernia in de lumbale wervelkolom:

 • Verzwakking van de vezelachtige ring door leeftijdsgebonden degeneratie
 • Verzwakking van de vezelring door onjuiste en overmatige belasting (bijvoorbeeld lang zitten en te weinig bewegen)
 • Aangeboren schijfzwakte
 • Slecht ontwikkelde rugspieren in het gebied van de lumbale wervelkolom
 • Schokkende of draaiende bewegingen van het bovenlichaam
 • Zware voorwerpen optillen of duwen
 • Genetische factoren zoals rugklachten die in families voorkomen of hernia's
 • Onevenwichtige voeding

Een hernia kan echter ook ontstaan zonder herkenbare trigger.

Behandeling van een hernia

Veel hernia's hoeven niet geopereerd te worden. In ongeveer 80% van alle bekende gevallen van rugpijn veroorzaakt door een hernia zijn conservatieve behandelingsmaatregelen succesvol. Rugpijn in het gebied van de lumbale wervelkolom kan effectief worden bestreden met een individueel opgesteld therapieplan en aanvullende pijnmedicatie. Zodra de symptomen verbeteren, kan een trainingsprogramma worden gestart dat de buik- en rugspieren zachtjes versterkt.

Conservatieve therapie voor een hernia in de lumbale wervelkolom

In het geval van een hernia is de eerste stap in de acute fase het immobiliseren en beschermen van de rug gedurende twee tot vier dagen. Tegelijkertijd worden pijnstillers ingenomen om de acute pijn te onderdrukken.

Na de acute fase is het tijd om te bewegen – bewegen – bewegen! Daarna wordt in ons apexwervelcentrum onder begeleiding van een arts of met fysiotherapeutisch advies een individueel trainingsplan opgesteld, dat bedoeld is om de rug- en buikspieren langzaam en met bescherming van de lumbale wervelkolom te versterken. Elektrotherapie, warmtebehandelingen of massage kunnen helpen bij het opbouwen van spieren en het versnellen van herstel. Het wordt aanbevolen om de normale activiteiten zo snel mogelijk te hervatten, omdat lichaamsbeweging de rugpijn sneller verlicht. Te lange gesloten periodes kunnen averechts werken. In een studie van Keel et al. er werd aangetoond dat van de 100 onderzochte patiënten met acute rugpijn in de lumbale regio, meer dan 40% sneller weer aan het werk kon (na 10 dagen) als ze snel terugkeerden naar normale dagelijkse activiteiten. Patiënten die langer rustten, deden er ook langer over om te herstellen.

Als de pijn erg hevig is, kan deze ook worden verlicht met behulp van injecties in het gebied van de hernia of de aangetaste lumbale regio. Hier worden meestal verdovende middelen in combinatie met cortisonpreparaten naast de beknelde zenuwvezel of naast het ruggenmerg geïnjecteerd. De cortisone vermindert de zwelling en vermindert zo de pijn. Bij ernstige neurologische symptomen kan ook behandeling in een kliniek noodzakelijk zijn. In ernstige gevallen kunnen de pijnstillers en cortisonemedicatie daar door middel van een infuus worden toegediend.

Te veel bescherming en rust kan schade toebrengen 1)
Van de 100 patiënten met
acute rugpijn
zijn:
patiënten mogelijk
hervatten hun dagelijkse bezigheden vroegtijdig
opnemen
patiënten die sterker worden
en langer gespaard
weer na 10 dagen
kunnen werken
57 36
na een maand
Nog steeds ziek
17 31

Chirurgische therapie voor een hernia in de lumbale wervelkolom

Chirurgische interventie is geïndiceerd voor ernstige hernia of wanneer de symptomen verergeren. Open rugchirurgie wordt uitgevoerd onder algemene verdoving in meer dan 98% van de wervelkolomcentra in Europa. De chirurg verwijdert het uitstekende schijfmateriaal om de beknelde zenuwen te decomprimeren. Af en toe wordt tegelijkertijd een tussenwervelschijfprothese geïmplanteerd, waardoor de beweeglijkheid van de wervelkolom behouden blijft. Daarna volgt een lange revalidatiefase.

Er is nu ook de mogelijkheid van minimaal invasieve chirurgie aan hernia's in de lumbale wervelkolom. Met minimaal invasieve technieken wordt het operatieveld klein gehouden. Terwijl de conventionele methode meestal een incisie van ongeveer tien tot vijftien centimeter vereist, is een kleine incisie van ongeveer 5-6 millimeter aan de buitenkant van de huid voldoende voor de endoscopische procedure. De diepe voorbereiding gebeurt niet door de spieren los te maken of door te snijden, maar alleen door het weefsel te verwijden, d.w.z. uit te zetten. Er wordt minder weefsel getraumatiseerd en de wond geneest sneller. Elke hernia kan worden geopereerd met behulp van endoscopische technieken, zowel in de lumbale wervelkolom als in het nek- en borstgebied. Er zijn verschillende procedures voor minimaal invasieve en endoscopische ingrepen. Bij de procedure in het apex-wervelkolomcentrum wordt de operatie bijvoorbeeld uitgevoerd via de foramina (laterale gaten in de wervels waaruit de zenuwen naar buiten komen). Dit heeft als voordeel dat er vanaf de zijkant kan worden gewerkt en niet vanaf de achterkant, wat een hoger risico op letsel met zich mee zou brengen.

Deze procedure wordt met name aanbevolen door Dr. Schubert ontwikkelde zich voortdurend. Tot nu toe werd het alleen met deze hoge frequentie aangeboden in het apex-wervelkolomcentrum in Duitsland. Tot op heden zijn ongeveer 9.000 patiënten op deze manier met succes geopereerd. Terwijl kennis over deze techniek en ervaring wordt gepresenteerd en doorgegeven op nationale en internationale congressen, heeft het wervelkolomcentrum zich gevestigd als een gerenommeerd trainingscentrum. Artsen van over de hele wereld bezoeken Dr. Schubert en volg de cursussen van de wervelkolomspecialist en leer de nieuwe technologie onder meer tijdens live operaties.

overzicht

Een hernia in de lumbale wervelkolom kan gepaard gaan met acute pijn. Echter, slechts in 3-5% van de gevallen waar lage rugpijn optreedt in het gebied van de lumbale wervelkolom is er sprake van een hernia. Meer dan 90% van deze incidenten kan conservatief worden behandeld, d.w.z. met pijnstillers en fysiotherapie. Patiënten die na een korte rustperiode weer normaal actief zijn, herstellen sneller. Indien een operatie noodzakelijk is, kan deze conventioneel of minimaal invasief endoscopisch worden uitgevoerd. Inmiddels zijn er ook verschillende procedures voor endoscopische technologie. Na de schijfoperatie komt revalidatie. De kansen op herstel voor hernia's zijn goed zolang de zenuwen snel genoeg worden ontlast.

Keel P, Weber M, Roux E, Gauchat MH, et al. Lage rugpijn: achtergrond, preventie, behandeling (Back inTime. FMH 1998)


Hernia in het gebied van de cervicale wervelkolom (cervicale wervelkolom)

In het geval van een hernia in het gebied van de cervicale wervelkolom zwelt de gelatineuze kern meestal uit door het achterste longitudinale ligament in het wervelkanaal of zenuwkanaal. Dit leidt tot beknelling van de zenuwen die via de zijwervels naar buiten komen, wat kan leiden tot aanzienlijke rugpijn of nekpijn die uitstraalt naar de arm, schouder of tussen de schouderbladen; verlamming met gevoelloosheid is ook mogelijk. Een zeer grote hernia kan zelfs het ruggenmerg beschadigen, waardoor een onmiddellijke spoedoperatie nodig is.

Zorgvuldige diagnose – basisvereiste voor een succesvolle behandeling

Om u succesvol te kunnen behandelen, moet uw pijn worden herleid tot het te opereren segment. Een zorgvuldig klinisch onderzoek in combinatie met beeldvormingsmethoden zoals computer- of magnetische resonantiebeeldvorming is daarom het enige wat nodig is voor een succesvolle behandeling van uw discusaandoening.

Veelvoorkomende klachten

 • Nekpijn die uitstraalt naar het hoofd- en/of schoudergebied
 • Pijn, dysesthesie of zwakte die zich uitstrekt van de nek tot de armen, handruggen en/of vingers
 • Schouderpijn met sensorische stoornissen in het deltaspiergebied en/of zwakte of verlamming bij het zijwaarts optillen van de arm.

De individuele symptomen hangen voornamelijk af van welk deel van de cervicale wervelkolom is aangetast en of en in welke mate naburige zenuwen worden samengedrukt door de hernia.

Wat is een hernia?

De tussenwervelschijven zijn elastische kraakbeenschijven van ongeveer 5 mm dik en liggen tussen de wervellichamen van de wervelkolom. De belangrijkste functie is om te fungeren als een "schokdemper" om schokken en trillingen te absorberen. In het midden van de tussenwervelschijf bevindt zich een geleiachtige kern omgeven door een stevige ring van vezelig kraakbeen en bindweefsel (vezelige ring).

Bij een hernia ontsnappen delen van de gelatineuze kern door scheuren in de vezelachtige ring naar de tussenwervellichamen of het wervelkanaal. Als gevolg hiervan kan er sprake zijn van blauwe plekken en vernauwing (compressie) van het ruggenmerg of van zenuwen die het ruggenmerg verlaten (spinale zenuwen); in dit geval gaat de acute rugpijn gepaard met neurologische symptomen in het aanvoergebied van de aangetaste zenuwwortel.

Wat veroorzaakt een hernia in de cervicale wervelkolom?

rugpijn_hws Het uitgangspunt is meestal degeneratieve veranderingen, waardoor het aangetaste tussenwervelschijfweefsel zijn elasticiteit en sterkte verliest. Chronische slechte houding of overbelasting door professionele of sportieve eisen kan ertoe leiden dat zelfs bij jongere mensen de natuurlijke compensatiemechanismen worden overschreden en de gespannen tussenwervelschijf de hoge druk niet meer aankan. De gevolgen variëren dan van een uitstulping van de gelatineuze kern in de vezelachtige ring tot een heuse hernia. Als gevolg hiervan kan lokale rugpijn of nekpijn, en zeldzamer uitstralende pijn in de arm of hand, optreden.

In zeldzame gevallen kan een accidentele verwonding ook een hernia in het gebied van de cervicale wervelkolom bevorderen.

Een hernia in de cervicale wervelkolom is goed voor ongeveer acht procent van de hernia's en is daarom relatief zeldzaam in vergelijking met een hernia in de lumbale wervelkolom (in ongeveer 90 procent van de gevallen).

Hoe wordt het behandeld?

 • Conservatieve behandeling

Een hernia van de cervicale wervelkolom zonder verlamming wordt meestal aanvankelijk conservatief behandeld met pijnstillende medicatie en rust; Begeleidende maatregelen zoals warmte- of elektrotherapie en fysiotherapie onder fysiotherapeutische begeleiding kunnen soelaas bieden.

In hardnekkige gevallen helpen injecties van lokale anesthetica en cortisonpreparaten naast de vernauwde zenuwwortel (periradiculaire infiltratie) of naast het ruggenmerg (peridurale infiltratie) ook op korte termijn. In het geval van ernstige neurologische stoornissen kan intramurale behandeling met infusies met cortisone om zwelling en ontsteking te verminderen, evenals pijnstillers, ook noodzakelijk zijn.

Als de symptomen niet binnen 6 - 8 weken significant verbeteren, moet een operatieve therapie worden overwogen!

 • Chirurgische behandeling

Een ander speciaal aandachtspunt in het APEX Spine Center is de percutane nucleotomie (tussenwervelschijfoperatie) in het gebied van de cervicale wervelkolom. Deze revolutionaire chirurgische techniek wordt bijna uitsluitend uitgevoerd door Dr. Schubert trad op. In tegenstelling tot andere chirurgische methoden wordt niet de volledige tussenwervelschijf verwijderd en vervangen door een tijdelijke aanduiding (kooi, botblok of prothese), zoals gewoonlijk het geval is, maar wordt alleen de hernia onder plaatselijke verdoving verwijderd. De natuurlijke beweeglijkheid en stabiliteit van de cervicale wervelkolom blijft zo behouden.

Uiteindelijk is deze chirurgische methode analoog aan een schijfoperatie in het gebied van de lumbale wervelkolom, waarbij alleen de hernia wordt verwijderd en niet de hele schijf wordt vervangen door een kunstmatige tijdelijke aanduiding.