Wervelinstortingen of breuken

In principe moet onderscheid worden gemaakt tussen twee verschillende oorzaken van wervellichaamfracturen. Enerzijds de pathologische fracturen, zoals bij osteoporose of tumorinfecties of ziekten. Aan de andere kant, wervellichaamfracturen veroorzaakt door trauma (val, ongeval, externe kracht).

De meest voorkomende oorzaak is een wervelfractuur bij oudere mensen (meestal vrouwen) als gevolg van osteoporose. De symptomen kunnen gelokaliseerd zijn en, zeldzamer, pijn uitstralen.

Naast een gedetailleerde anamnese en lichamelijk onderzoek zijn beeldvorming met röntgenfoto's (indien nodig ook in functie) en een CT of MRI van het aangedane deel essentieel voor de therapie (conservatief of chirurgisch).

Hierbij wordt onder andere de omvang van de fractuur beoordeeld, stabiele of instabiele fractuur.

  • Een stabiele fractuur zonder betrokkenheid van de achterste rand van het wervellichaam of de zogenaamde posterieure kolom wordt primair conservatief behandeld met aanvullende pijntherapie.
  • Instabiele fracturen daarentegen vereisen een chirurgische behandeling, meestal een stabilisatie- of verstijvingsoperatie; ballonkyphoplastie (inbrengen van botcement om het gebroken bot te stabiliseren) is soms ook mogelijk

Het doel van elke therapie is om de vrijheid van pijn en normale mobiliteit en stabiliteit van de wervelkolom te herstellen.


Vertebrale collaps bij osteoporose

is een van de meest voorkomende complicaties. Instortingen van het wervellichaam kunnen erg pijnlijk zijn en kunnen niet adequaat worden behandeld op de conventionele (conservatieve) manier. Ballon-Kyphoplastie is al vele jaren ingeburgerd als behandeling voor voornamelijk osteoporotische instortingen in het wervellichaam. Hier wordt het ingeklapte wervellichaam gestrekt en gestabiliseerd met stroperig botcement. Gelijktijdige stabilisatie met schroeven en stangen is meestal niet nodig. Een groot voordeel van deze minimaal invasieve methode is dat de patiënt snel vrij is van pijn en mobiliteit.

Sommige patiënten met een osteoporotische fractuur van het wervellichaam moeten nog een langdurige conservatieve therapie ondergaan (corsetaanpassing, pijnmedicatie, immobilisatie), wat op zijn beurt progressieve osteoporose bevordert.

In het APEX SPINE CENTER wordt deze procedure regelmatig uitgevoerd onder de modernste voorzorgsmaatregelen.


Vertebrale instortingen als gevolg van trauma - accidentele fracturen

Ook hier kan, afhankelijk van de omvang van de breuk, de behandeling op soortgelijke wijze worden uitgevoerd als de breuk veroorzaakt door osteoporose. Als de breuk echter onstabiel is, is een stabiliserende operatie essentieel.