Spinale fusie - wat is het?

Scoliosechirurgie is een ernstige en onomkeerbare ingreep. Hier vindt een correctie en gelijktijdige verstijving (fusie, spondylodese) van het vervormde deel van de wervelkolom plaats. Deze ingreep kan van achteren (dorsaal) of van voren (ventraal) worden uitgevoerd, in zeldzame gevallen gecombineerd.

Na zo'n verstijvingsoperatie is de weg naar andere chirurgische en niet-chirurgische behandelmethoden voor altijd geblokkeerd en moet daarom altijd als de laatste mogelijke stap worden beschouwd als alle niet-chirurgische methoden hebben gefaald en/of er geen kans op succes is met behulp van conservatieve methoden.

Een spinale fusie (fusie- en/of verstijvingsoperatie) moet altijd als laatste stap worden beschouwd, aangezien dit een onomkeerbare chirurgische ingreep is.

Puur technisch gezien worden schroeven in de wervels gestoken en vervolgens verbonden met een staaf. Het doel is om door middel van fixatie een absolute bewegingsbeperking (stijfheid) in het geopereerde wervelsegment te bereiken. State of the art van vandaag is de extra ventrale (voorste) ondersteuning en verstijving door kooien te introduceren (placeholders gemaakt van titanium, carbon, PEEK, etc. materialen).

Het slagingspercentage van dergelijke verstijvingsoperaties wordt in de literatuur heel anders gegeven, het wordt geschat op 85%.


Heeft u klachten?

Gebruik dan onze online vragenlijst - professionele eerste beoordeling binnen 48 uur


vertebrale glijdende röntgenfoto spondylolisthesis schroef wervellichaam schroef draaibaar
Glijdende wervels L5/S1 voor de operatie Situatie na geslaagde operatie met reductie.
De wervellichamen liggen weer op elkaar.

Hoe werkt de behandeling?

De schroeven en staafjes worden geïmplanteerd via een incisie ter hoogte van de te opereren vloer in de middellijn op de rug. Als er geen aanvullende voorste verstijving is gepland, kunnen er ook botsplinters uit de bekkenkam worden verwijderd om ze aan de achterste wervelkolom te bevestigen om extra botfusie (verstijving) te bereiken.

Als de reeds genoemde aanvullende anterieure ondersteuning en fusie gepland zijn, wordt meestal een incisie gemaakt in de linker onderbuik. De tussenwervelschijf wordt vervolgens leeggemaakt en vervolgens vervangen door een tijdelijke aanduiding (botblok, titanium of PEEK-kooi).

De ingreep wordt uitgevoerd onder algehele narcose en duurt ongeveer twee uur. U kunt twee uur na de operatie zelfstandig lopen en de derde dag na de operatie mag u weer naar huis.

Welke nazorg is nodig?

Het dragen van een individueel passend korset is ongeveer zes weken noodzakelijk, waarna het raadzaam is om onder begeleiding van een fysiotherapeut te starten met fysiotherapie op maat.

Wanneer mag je weer sporten?

Ongeveer twaalf weken na de ingreep kunt u weer normaal zwemmen of fietsen. Ongeveer negen tot zes maanden na de ingreep kunt u geleidelijk uw gebruikelijke sporttraining hervatten.

Wanneer kun je weer werken?

Na zes weken kunt u kantoorwerk en licht fysiek werk hervatten. Zware lichamelijke activiteit moet u de eerste acht weken vermijden en daarna langzaam opvoeren.

Wat is het slagingspercentage?

De internationale literatuur rapporteert slagingspercentages van meer dan 85 procent.