Wat is scoliose eigenlijk?

In principe zijn er verschillende soorten misvormingen van de wervelkolom.

Naast de zogenaamde kyfose (verhoogde bochel, bijv. M. Scheuermann of weduwenbult bij osteoporotische meervoudige wervelfracturen of bij M. Bechterew), is scoliose (lateraal buigen met gelijktijdige verdraaiing van de wervels) waarschijnlijk de bekendste en meest voorkomende misvorming van de wervelkolom.

Echte scoliose, niet-pijngerelateerde zijwaartse buiging, is een driedimensionale misvorming van de wervelkolom. De oorzaken hiervoor zijn talrijk.

Scoliose wordt onderverdeeld naar de oorzaak van het ontstaan en de vorm waarin het voorkomt.

Wat veroorzaakt scoliose?

 • idiopathische scoliose (meest voorkomende, ongeveer 85% van alle scoliose)
 • aangeboren (geboren) scoliose
 • Metabole scoliose
 • myogene scoliose
 • neurogene scoliose
 • Scoliose bij het syndroom van Marfan, het syndroom van Ehlers-Danlos, bij M. Recklinghausen en anderen

Idiopathische scoliose is onderverdeeld in infantiele (eerste aanvang tussen de leeftijd van 1 en 2 jaar), juveniele (eerste aanvang tussen de leeftijd van 4 en 6 jaar) en de meest voorkomende vorm, adolescente scoliose

In de kindertijd heeft scoliose de neiging om in kromming toe te nemen, vooral tijdens de belangrijkste groeifasen! Daarom moeten in deze periode vervolgcontroles nauw worden uitgevoerd. Men moet ook letten op tijden van grotere groeidynamiek. Deze omvatten de groeispurt van de kindertijd tot de leeftijd van 6 en de puberale groeispurt bij meisjes tussen de 10 en 14 jaar en vertraagd met ongeveer 2 jaar bij jongens.

Als er niet therapeutisch wordt ingegrepen, bestaat het risico dat de scoliose snel verergert!

Veelvoorkomende klachten

In de kindertijd en adolescentie veroorzaakt scoliose, afhankelijk van de mate van ernst, meestal geen of slechts zeer zelden symptomen in de vorm van rugpijn.

 • Rugpijn, zelden met doorverwezen pijn
 • hartproblemen en/of kortademigheid
  Veroorzaakt door de kromming en de daaruit voortvloeiende vernauwing van de borstkas
 • Zichtbare misvorming van de gehele wervelkolom met gedeeltelijke vorming van een ribbult
 • cosmetisch probleem

Zorgvuldige diagnose is een voorwaarde voor een succesvolle behandeling

Welke procedure in individuele gevallen zinvol is, hangt af van de diagnose. Hoewel de beschrijving van de symptomen meestal de weg wijst, kan duidelijkheid vaak alleen worden verkregen door beeldvormingsprocedures zoals computer- of magnetische resonantiebeeldvorming. Het is belangrijk om de mate van schade aan de wervelkolom te kennen en om te weten hoeveel segmenten door de vernauwing worden beïnvloed. Ook is het van belang vast te stellen of er al sprake is van instabiliteit in de wervelkolom, of en in welke mate benige uitgroeiingen operatief verwijderd moeten worden, of dat de gewenste verlichting kan worden bereikt door bijvoorbeeld het gebruik van een implantaat.

In principe kan elk deel van de wervelkolom worden aangetast door een vernauwing; verreweg het meest aangetaste gebied is de lumbale wervelkolom.

Hoe wordt het conservatief behandeld?

Afhankelijk van het verloop van de mate van kromming is korsettherapie aangewezen en wordt pas in een vergevorderd stadium corrigerende chirurgie (spondylodese) gegeven. Als dit bij een bepaalde korsetindicatie niet wordt uitgevoerd of als optimale zorg wordt gemist of uitgesteld, kan binnen zeer korte tijd (ca. 3 maanden) een soms drastische toename van de kromming worden verwacht. Om deze reden moet u tijdens de belangrijkste groeispurt niet 3-6 maanden wachten op een onderzoek. Zodra de indicatie is gemaakt, moet snel een geschikt korset (Chenau of Milwaukee korset) worden gepast.
Aangezien zowel de conservatieve als de chirurgische behandeling van scoliose een speciaal gebied is, mogen alleen specialisten de behandeling overnemen.

 • Conservatieve behandeling

Scoliose van 10-20° moet worden behandeld met fysiotherapie om verdere progressie te voorkomen. Het doel van de fysiotherapeutische oefeningen is het actief strekken van de wervelkolom met aanvullende spierstabilisatie. Een van de toonaangevende conservatieve behandelconcepten is fysiotherapie volgens Katharina Schroth. Prioriteit wordt gegeven aan bewuste houdingstraining. Een ander behandelconcept is de therapie volgens Vojta. Deze therapeutische benadering is gebaseerd op wat bekend staat als reflexbeweging. Hier worden de natuurlijke reflexen getraind en gebruikt. Daarom is deze vorm van behandeling bijzonder geschikt voor zuigelingen, kleine kinderen en verstandelijk gehandicapte patiënten.

 • Orthesen of korsettherapie

Scoliose in de groeileeftijd vanaf 20° dient naast scoliosespecifieke fysiotherapie te worden behandeld met een herstellend (corrigerend) korset. Het korset zou dus een groeibegeleidende werking moeten hebben. Op deze manier moet een toenemende verslechtering worden vermeden en, indien mogelijk, een reeds bestaande kromming worden gecorrigeerd en behouden.

Een van de meest bekende soorten korsetten is het Cheneau korset. Het Cheneau-korset wordt meestal gebruikt bij lumbale scoliose. Bij hogere (thoracale scoliose) wordt af en toe het Milwaukee korset (met of zonder nekstuk) gebruikt. Om de overeenkomstige correcties te bereiken, worden in de overeenkomstige korsetten zogenaamde pads ingebouwd, die druk uitoefenen op de respectievelijke zijwaartse kromming en zo de correctie verbeteren.
Om tot een adequate scoliosebracetherapie te komen, is een nauwe samenwerking tussen arts, fysiotherapeut en orthopedisch technicus essentieel. Nauwkeurige controles en regelmatige controles met röntgenfoto's zijn hierbij essentieel.

Hoe wordt een operatie behandeld?

 • Ventrale derotatie spondylodese

Deze chirurgische ingreep wordt meestal gebruikt voor scoliose in het gebied van de thoracale wervelkolom (thoracale wervelkolom). Dit is een puur ventrale (front) procedure. Tijdens de operatie wordt de thoracale wervelkolom zijdelings tussen de ribben bereikt (soms wordt ook een rib opgeofferd). Vervolgens worden de tussenwervelschijven in het te opereren en corrigeren gedeelte verwijderd. Schroeven worden in de overeenkomstige wervellichamen gestoken. In deze schroeven wordt een gemakkelijk aangepaste, enigszins flexibele staaf gestoken en de correctie wordt uitgevoerd met moeren totdat de gewenste correctie is bereikt en uiteindelijk wordt vastgedraaid.

 • De dorsale afleidingsspondylodese

Deze chirurgische procedure wordt gebruikt voor puur thoracale scoliose, d.w.z. beperkt tot de thoracale wervelkolom, evenals voor lumbale en gecombineerde d.w.z. thoraco-lumbale scoliose. Toegang hier is alleen vanaf de dorsale (rug). Bij deze procedure worden ofwel alleen haken gebruikt, die onder de overeenkomstige wervelboog worden gebracht, en / of schroeven. er is ook de mogelijkheid om een haak- en schroefsysteem te combineren.

Het voordeel van de dorsale procedure is dat de thorax (borstholte) kan worden vergroot door het losmaken van ribben in het gebied van de thoracale wervelkolom. Dit wordt gedaan door de eerder losgemaakte ribben over de eerder ingebrachte stang te plaatsen en zo kan de borstholte aanzienlijk worden vergroot.

De ingreep duurt ongeveer 2 tot 4 uur en wordt uitgevoerd onder algehele narcose. De patiënt kan de 2e of 3e dag na de operatie opstaan; het gedurende enkele maanden dragen van een speciaal aangepast korset beschermt tegen verkeerde bewegingen en zorgt ervoor dat de implantaten ingroeien.