Wat is kyfose van de wervelkolom?


In principe zijn er verschillende soorten misvormingen van de wervelkolom.

Naast de zogenaamde kyfose (verhoogde bochelvorming, bijv. M. Scheuermann of weduwenbult bij osteoporotische meervoudige wervelfracturen of bij M. Bechterew), is kyfose bij ouderen waarschijnlijk de meest bekende en meest voorkomende misvorming van de wervelkolom .

Wat veroorzaakt kyfose?

 • idiopathische kyphosen (meest voorkomende, ongeveer 85% van alle kyphosen)
 • aangeboren (aangeboren) kyphosen
 • Metabole kyfose
 • myogene kyfose
 • Kyphoses in M. Scheuermann of M. Bechterew

Bij idiopathische kyphosen

Kyphosen hebben de neiging om in de kindertijd toe te nemen. Een juiste houding, vooral zittend, is belangrijk!

Als er niet therapeutisch wordt ingegrepen, bestaat het risico dat de scoliose snel verergert!

Veelvoorkomende klachten

In de kindertijd en adolescentie veroorzaakt scoliose, afhankelijk van de mate van ernst, meestal geen of slechts zeer zelden symptomen in de vorm van rugpijn.

 • Rugpijn uitstralend naar het been
 • Ernstig ongemak bij het lopen van langere afstanden
  Soms geen 100 meter meer zonder een langere pauze
 • Gevoelloosheid in de billen en/of benen
 • Verergering van pijn in gestrekte houding
 • Uw pijn wordt verlicht door voorover te buigen of te gaan zitten

Zorgvuldige diagnose is een voorwaarde voor een succesvolle behandeling

Welke procedure in individuele gevallen zinvol is, hangt af van de diagnose. Hoewel de beschrijving van de symptomen meestal de weg wijst, kan duidelijkheid vaak alleen worden verkregen door beeldvormingsprocedures zoals computer- of magnetische resonantiebeeldvorming. Het is belangrijk om de mate van schade aan de wervelkolom te kennen en om te weten hoeveel segmenten door de vernauwing worden beïnvloed. Ook is het van belang vast te stellen of er al sprake is van instabiliteit in de wervelkolom, of en in welke mate benige uitgroeiingen operatief verwijderd moeten worden, of dat de gewenste verlichting kan worden bereikt door bijvoorbeeld het gebruik van een implantaat.

In principe kan elk deel van de wervelkolom worden aangetast door een vernauwing; verreweg het meest aangetaste gebied is de lumbale wervelkolom.

Hoe wordt het behandeld?

 • Conservatieve behandeling