Specialist in neurochirurgie


Sinds hij in 2018 een gespecialiseerde neurochirurg werd, heeft de heer Ahmed Baraka uitgebreide ervaring opgedaan in microchirurgische en minimaal invasieve wervelkolomchirurgie.

dwg-certificaat Recentelijk specialiseerde hij zich als senior arts in minimaal invasieve benaderingen en stabilisatie van de gehele wervelkolom. Een belangrijk voordeel voor patiënten is een snellere mobilisatie en minder wondpijn na dergelijke operaties.

Een ander specialisme is de minimaal invasieve wervelkolomtherapie, die nu een integraal onderdeel is van de multimodale pijntherapie voor chronische wervelkolomziekten. Op het gebied van de diagnostiek is het voordeel dat de oorzaak van de pijn kan worden verkleind. Hierdoor kan de noodzakelijke omvang van de operatie zo laag mogelijk worden gehouden.