scoliose

Wat is eigenlijk een scoliose? 

 

Principieel zijn er verschillende soorten van spinale misvormingen. Naast de zogenaamde kyfose (versterkte zijdelingse kromming van de wervelkolom bijvoorbeeld M. Scheuermann of vergroeiingen in meerdere osteoporotische wervelfracturen of bij M.Bechterew) is waarschijnlijk de  scoliose (zijwaartse kromming van de wervelkolom), de bekendste en meest voorkomende misvorming van de wervelkolom. 

Bij een echte scoliose  gaat het om een driedimensionale vervorming van de wervelkolom. Deze gaat niet altijd gepaard met pijn.  Er zijn vele oorzaken voor scoliose. 


Scoliose kan worden verdeeld op basis van hun herkomst en de oorzaak van hun uiterlijk.

 

Waardoor wordt scoliose veroorzaakt? 
Spinalkanalstenose

 

 • Idiopathische scoliose (ongeveer 85% van alle scoliose)
 • Congenitale (aangeboren) scoliose
 • Metabolisme geïnduceerde scoliose
 • myogene scoliose
 • neurogene scoliose
 • Scoliose bij het syndroom van Marfan, Ehlers-Danlos syndroom, M. Recklinghausen en andere

 

 

n de idiopathische scoliose wordt de infantiele (eerste verschijning op de leeftijd tussen 1 en 2 jaar), de jeugdige (eerste verschijning op de leeftijd van 4 tot 6 jaar) en de meest voorkomende vorm, de adolescent scoliose onderscheiden.

In de kindertijd heeft scoliose de neiging, vooral in de belangrijkste fasen van de groei, tot een toename van de kromming! Daarom moeten vervolgonderzoeken gedurende deze tijd veelvuldig gedaan worden. Men moet met name aandacht besteden aan tijden van grotere groeidynamiek. Deze omvatten de groeispurt van kleutertijd tot 6e levensjaar en de puberale groeispurt bij meisjes tussen 10e en 14e levensjaar en bij jongens tussen het 12e en 16e levensjaar.

 

 Bij het ontbreken van een therapeutische interventie, dreigt een snellere ontwikkeling van scoliose! 

 

Veel gehoorde klachten

In de kindertijd en de adolescentie bezorgt scoliose, afhankelijk van de ernst, meestal geen of zeer weinig  rugklachten.

 •  rugpijn, vaak zonder uitstralende pijn
 •  hartproblemen en / of kortademigheid. Veroorzaakt door de kromming en de daaruit voortvloeiende vernauwing van borstkas
 •  zichtbare misvorming van de gehele wervelkolom met af en toe Ribbultvorming
; Cosmetisch probleem
Zorgvuldige diagnose is een voorwaarde voor een succesvolle behandeling

Welke aanpak in een bepaald geval zinvol is hangt af van de diagnose. Meestal is de beschrijving van de symptomen al richtinggevend, echte duidelijkheid krijgt menalleen met behulp van beeldvormingstechnieken zoals een CT-scan of MRI (magnetic resonance imaging). 

 

Wat is de behandeling?

 

Afhankelijk van de progressie van kyphose wordt bracetherapie toegepast en enkel in een vergevorderd stadium wordt correctieve chirurgie (Spinale fusie) toegepast. 

Wordt de voorgestelde brace-indicatie niet uitgevoerd of wordt optimale verzorging nagelaten of vertraagd is de verwachting dat  binnen een zeer korte tijd (ongeveer 3 maanden) de kromming drastisch zal toenemen

Daarom moet ten tijde van een grote groeispurt niet 3-6 maanden gewacht worden met een vervolgonderzoek. Wordt de indicatie eenmaal gesteld moet de behandeling met een brace (Chenau, of Milwaukee brace) snel volgen.

Zowel de conservatieve alsook de operatieve behandeling van scoliose is een specialisme en alleen specialisten zouden de behandeling moeten uitvoeren.

 

 

 •  Conservatieve behandeling

 

Om verdere progressie van Scoliose van 10 ° tot 20 ° te  voorkomen moet deze met fysiotherapie behandeld worden. Het doel van fysiotherapische oefeningen is: de wervelkolom actief te herpositioneren met extra hulp van spierstabilisatie. Een van de meest toonaangevende conservatieve behandelingmethoden is de fysiotherapie volgens Katharina Schroth. Hierin wordt de primaire aandacht besteed aan een bewuste houdingstraining. Een ander behandelingsconcept is die volgens Vojta. Deze therapeutische aanpak is gebaseerd op de zogenaamde Reflexlokomotion. Hierbij  worden de natuurlijke reflexen getraind en ingezet. Om deze reden is deze vorm van behandeling voor zuigelingen, jonge kinderen en geestelijk gehandicapte patiënten zeer geschikt.

 

 

 •  Brace therapie

Tijdens de groei moet Scoliose van 20 ° behandeld worden met, naast de specifieke scoliose physiotherapie, een corrigerende brace. Zo zal de brace de groei regisseren. Daarmee wordt een toenemende achteruitgang voorkomen en indien mogelijkde reeds bestaande kromming gecorrigeerd of stabiel gehouden. 
Een van de meest bekende bracesoorten is het Cheneau brace. Het Cheneau brace wordt vaak toegepast bij Lumbale scoliose. Bij hogergelegen scoliose (Thoracale scoliose) wordt af en toe nog het Milwaukee brace (met of zonder hals) toegepast. Om de nodige correcties te bewerkstelligen worden in deze braces overeenkomstige pelottes ingebracht. Deze oefenen corrigerende druk uit op de respectieve zijdelingse afwijking.

Om een effektieve Scoliose-bracetherapie te bereiken is een nauwe samenwerking tussen arts, fysiotherapeut en orthopedisch instrumentmaker essentieel. Hierbij zijn zowel regelmatige controles als regelmatige röntgenologische vervolgonderzoeken essentieel.

 

 

Mikroscopische Decompressie

 

 •  De ventrale derotatiespondylodese 

Deze chirurgische procedure wordt meestal gebruikt in scoliose van de Thoracale wervelkolom. Dit is een puur ventrale (anterior fusion = voorzijde) methode. Tijdens de operatie wordt zijdelings van de ribben (af en toe wordt ook een rib verwijderd)  de borstwervelkolom benaderd. Vervolgens worden de tussenwervelschijven in het te opereren en te corrigeren gebied verwijderd. In het overeenkomstige wervels  worden schroeven geplaatst. 

In deze schroeven wordt tevoren een aangepaste enigszins flexibele stang geplaatst en de correctie wordt door aandraaien van de moeren gedaan tot de gewenste correctie is bereikt en tenslotte vastgezet. 

 •  De dorsale Distraktionsspondylodese

Deze operatie procedure is van toepassing  bij zowel de zuiver Thoracale, dus bij de Thoracale wervelkolom scoliose, als bij de Lumbale en Thoracolumbale scoliose en  gecombineerde dus Thoraco-lumbale scoliose.. De toegang is hier slechts dorsaal (posterior fusion = achter). Bij deze methode worden niet alleen haken aangebracht in de overeenkomstige wervelboog, er  kunnen ook schroeven toegepast worden. 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid van een gecombineerd haak- en schroefsysteem.
Het voordeel van de dorsale werkwijze  is dat door het losleggen van ribben in het gebied van de borstwervelkolom de Thorax (borst ruimte) vergroot kan worden. Dit gebeurt door de los gelegde ribben over de eerder geïntroduceerde staaf  te leggen waarmee de borstruimte aanzienlijk wordt vergroot. 

De procedure duurt ongeveer 2 tot 4 uur en wordt uitgevoerd onder algehele verdoving. Op de 2e tot 3e dag na de operatie kan de patiënt opstaan. Het enkele maanden dragen  van een speciaal aangepaste brace beschermt tegen verkeerde bewegingen en dient de vaste ingroei van de implantaten.