Hernia operatie

Percutane hernia-operatie in de nek

 

Bij deze operatiemethode wordt niet -zoals gebruikelijk- de complete tussenwervelschijf verwijderd en door een afstandhouder (cage, botblok of prothese) vervangen, maar uitsluitend de hernia onder plaatselijke verdoving verwijderd. De natuurlijke bewegelijkheid en stabiliteit van de halswervelkolom blijft zo behouden.

Deze operatiemethode (percutane nucleotomie) verloopt op soortgelijke wijze als de hernia-operatie in de rug, waar ook alleen de hernia wordt verwijderd en niet de complete tussenwervelschijf door een kunstmatige afstandhouder wordt vervangen.

 

 Deze revolutionaire operatietechniek wordt bijna uitsluitend door Dr. Schubert uitgevoerd.

 

Percutane hernia operatie

Zijn de heftige pijn en neurologische symptomen met conservatieve therapie niet onder controle te brengen, dan is een operatieve behandeling van de hernia noodzakelijk. Doel van de operatie is om het uitpuilende tussenwervelschijfweefsel te verwijderen en zo de ingeklemde zenuw te bevrijden oftewel compleet vrij te leggen. Lange tijd was een verstijvingsoperatie van het betroffen segment de gouden standaard voor de behandeling van een hernia in de nek- een methode waarbij een open toegang noodzakelijk is en waarbij het betroffen segment blijvend aan bewegelijkheid verliest.

Met de percutane nucleotomie staat ons een risicoarm alternatief voor een open operatie ter beschikking, die een bevrijding in de tussenwervelschijfruimte bewerkstelligt, zonder dat het wervelkanaal wordt geopend respectievelijk het betroffen segment verstijfd moet worden. Op deze wijze worden de fijne zenuwstructuren gespaard en kunnen overbelastingen van de aangrenzende tussenwervelschijven- een veel voorkomend gevolg van een verstijvingsoperatie- worden vermeden. Aangezien slechts zeer weinig weefsel hoeft te worden verwijderd, komt het nauwelijks tot vorming van littekenweefsel in het operatiegebied. 

 

Deze methode dient niet te worden verwisseld met soortgelijk klinkende “percutane methodes”, waarbij alleen door hitte of afzuigen gezond weefsel van de tussenwelvelschijfkern verschrompeld en/ of verwijderd wordt, in de hoop dat zich de hernia zo terugtrekt.

Het verschil met onze methode is dat onder voortdurende röntgencontrole speciaal ontwikkelde instrumenten exact aan de positie gebracht worden waar de hernia op de zenuwwortel drukt en deze dan verwijderd wordt. Het resterende en gezonde weefsel wordt niet aangetast! 

 

Hoe verloopt de operatie?

Onder plaatselijke verdoving wordt percutaan en onder voortdurende röntgencontrole eerst een dunne sonde in de relevante tussenwervelschijfruimte gebracht. Met deze sonde worden dan speciale miniatuurinstrumenten direct naar de hernia gevoerd. Met behulp van kleine tangen kan nu een exacte verwijdering van het uitpuilende herniaweefsel plaatsvinden.

 

 

Het resultaat: De ingeklemde zenuwwortel komt weer vrij te liggen, zodat de klachten vrijwel meteen minder worden. In sommige gevallen is het noodzakelijk de kern van de tussenwervelschijf m.b.v. een enzym (chymopapain) te verkleinen om zo het herstelproces van de vezelige bindweefselring te ondersteunen.

 In totaal duurt de ingreep circa 30 tot 45 minuten.

Een dag na de operatie vindt een controle door de arts plaats en kunt u de kliniek weer verlaten. Na 3 maanden wordt een klinisch radiologisch onderzoek ter controle uitgevoerd. 

Microforaminotomie in de nek

Onder bepaalde omstandigheden kan een dorsale cervicale microforaminotomie een mogelijkheid zijn om een hernia in de nek te behandelen, zonder dat een tussenwervelschijfprothese of een verstijving van de nek noodzakelijk is. Dit is bijv. het geval wanneer het uitgepuilde tussenwervelschijfweefsel zijdelings uittreedt of wanneer de uittreedplaats van de zenuw aan één kant vernauwd is. De cervicale microforaminotomie is een gerenomeerde behandelingsmethode die in zijn klassieke vorm al sinds 1950 toegepast wordt. Indien noodzakelijk kunnen met deze techniek ook 2 etages in 1 operatie behandeld worden. Dr. Helmbrecht voert deze methode m.b.v. een minimaal invasieve techniek van achteren (dorsaal) uit. In vergelijking met de klassieke ventrale discectomie (gevolgd door een verstijving) vanaf de voorzijde, heeft deze methode het voordeel dat de bewegelijkheid en stabiliteit van het betroffen segment normaal gesproken niet negatief beinvloed wordt. Dr. Helmbrecht heeft voor de toegang -in tegenstelling tot de 4 cm lange snede bij de klassieke methode- slechts een een snede van ca. 1 cm nodig. Daardoor verloopt de genezing van de wond sneller en kan de patient snel weer zijn dagelijkse werkzaamheden oppakken.

 

 

Welke nabehandeling is noodzakelijk?

In de eerste weken dient u zich niet in te spannen. Het dragen van een nekkraag is niet nodig. Ongeveer 1 week na de operatie wordt aanbevolen in overleg met een fysiotherapeut met een speciaal op u gericht programma te beginnen.

Waneer kunt u weer sporten? 

Ongeveer 3 weken na de operatie kunt u normaal gesproken weer regelmatig zwemmen of fietsen. Na ongeveer 6 weken kunt u weer met de voor u normale sportactiviteiten beginnen.

Wanneer kunt u weer werken?

Na 1 tot 2 weken kunt u weer bureau- en lichte lichamelijke werkzaamheden uitvoeren. Zware lichamelijke inspanningen dienen in de eerste 6 weken te worden vermeden en zijn pas daarna weer langzaam op te bouwen.

Hoe groot is de kans op succes?

In onze eigen onderzoeken en studies ligt het succes van de operatie bij meer dan 90%.

 

 !!! natuurlijke bewegelijkheid en een volledige functionaliteit van de wervelkolom wordt behouden!!!

 

Overzicht van de voordelen:
  •  Door een minimaal invasieve ingreep blijft de natuurlijke stabiliteit en bewegelijkheid van de tussenwervelschijf (van het bewegingssegment) volledig intact
  •  Omdat vrijwel geen weefsel aangetast wordt, is de ingreep weinig belastend en is het risico op complicaties gering
  •  De ingreep wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd
  •  Een lange opname in de kliniek is niet nodig: 1 dag na de operatie kunt u weer naar huis; op wens kan de operatie ook ambulant worden uitgevoerd, zodat u nog op dezelfde dag de kliniek kunt verlaten
  •  Al enkele dagen na de operatie kunt u uw normale activiteiten weer opnemen
  •  Een geringe hersteltijd: na 1 tot 2 weken kunt u weer werken, na ongeveer 6 weken kunt u weer de voor u gebruikelijke sportactiviteiten opnemen
  •  De ingreep laat geen littekens achter
  •  Een hoge kans op succes