Rugpijn

Informationen über Ursachen, Beschwerden, Diagnose, Therapie, Behandlung und Unterscheidung von Rückenschmerzen.
Wanneer zich in de rug pijn bemerkbaar maakt,...

...unnen verschillende oorzaken hiervoor verantwoordelijk zijn. Zo zorgen bijv. degeneratieve veranderingen van de wervels respectievelijk wervelgewrichten voor irritaties of vernauwingen van delen van het ruggemerg of zenuwen, die het ruggemerg verlaten. Ook kunnen bepaalde reumatische ziekten, ongevallen (trauma) en in zeldene gevallen ook tumoren rugpijn veroorzaken. De juiste diagnostiek en het vinden van de oorzaak is daarom vaak gecompliceerd en vereist jarenlange ervaring van de specialist.

Belangrijk is te onderscheiden tussen lokale rugpijn, dus pijn die zich alleen in de rug bevindt, en pijn, die vanuit de rug in andere gebieden zoals bijv. in de benen uitstraalt.

Meestal wordt rugpijn omschreven als een diep zittende pijn in het onderste deel van de wervelkolom (“pijn in de onderrug”). In zeer zeldene gevallen wordt rugpijn veroorzaakt vanuit de borstwervelkolom. Bevindt zich de pijn in het bovenste deel van de wervelkolom (“nekpijn”), zo wordt deze vaak vanuit de nekwervelkolom veroorzaakt.

Rugpijn wordt niet altijd door veranderingen van de tussenwervelschijf veroorzaakt.

En een hernia veroorzaakt niet altijd klachten.

Zonder exacte diagnose geen therapiesucces

test

Het succes van de operatie hangt hoofdzakelijk van de juiste indicatie af!

Verder kan een operatieve behandeling niet altijd de oorzaak van de rugpijn wegnemen; en het kan voorkomen, dat een reeds bestaande ziekte of andere factoren een succesvolle genezing verhinderen. Om in ieder specifiek geval beslissen te kunnen, of en welke behandeling tot succes leidt is een hoge competentie van de arts van groot belang. Voor het geval, dat ook met een operatieve ingreep op lange termijn geen verbetering mogelijk is, is het belangrijk dat de patient uitvoerlijk geïnformeerd wordt en een individueel aangepaste behandelingsstrategie opgezet wordt. Om het lijden te verminderen gaat deze strategie veel verder als het gebruikelijke toepassen van injecties, pijnstillers en fysiotherapie.

 

Belangrijk is te onderscheiden tussen
lokale rugpijn, dus pijn die zich alleen in de rug bevindt Doppelpfeil pijn, die vanuit de rug in andere gebieden zoals bijv. in de benen uitstraalt

 

Acute rugpijn

Een vaak voorkomende oorzaak voor plotseling optredende (uitstralende) rugpijn zijn degeneratieve veranderingen van de tussenwervelschijf. Deze veranderingen variëeren van scheurtjes in de vezelige bindweefselring, een uitgesproken uitpuiling van de tussenwervelschijf of een echte hernia.

 

 

Chronische rugpijn

Lang aanhoudende rugpijn van meer dan 6 weken wordt als chronische rugpijn beschreven. Voor het geval dat een behandeling met pijnstillers binnen 6 tot 8 weken geen duidelijk verbetering geeft, is verdere diagnostiek noodzakelijk, zoals bloedonderzoek en beeldvormende diagnostiek (röntgen, MRI en/ of CT-scan).
rckenschmerzen-mrt02

Voor het geval dat uit deze onderzoeken geen duidelijk diagnose naar voren komt, kan een discografie uitgevoerd worden van de in de MRI zichtbaar veranderde tussenwervelschijf. Zo kan vastgesteld worden, of pijnlijke scheurtjes in de buitenste vezelige bindweefselring van de tussenwervelschijf (anulus) aanwezig zijn. Onder bepaalde omstandigheden wordt een discografie gecombineerd met een CT-scan. Worden bij de discografie scheurtjes in de tussenwervelschijft herkend, dan kan onder bepaalde omstandigheden een percutane nucleotomie uitgevoerd worden. In het geval van een duidelijk herkenbare degeneratie van de tussenwerverschijf en deze zich begrenst op 1 tot 2 tussenwervelschijven, wordt na de discografie besloten, of een discoplastiek (endoscopisch ontlasten en opfrissen van de tussenwervelschijf), tussenwervelschijfprothese of een spondylodese (vastzetten) de beste behandeling is.

 

 

 

 Dr. Schubert geïnterviewd - Rugpijn en therapie
... voor afspelen en stoppen op de video klikken