Filosofie

Onze filosofie

Voorsprong door specialisatie

Diagnostische (bijv. dankzij CT en MRI) en operatieve mogelijken hebben zich in de laatste jaren ontwikkeld. Terwijl enkele jaren geleden de indicatie voor een rugoperatie zeer vaak gesteld werd, weten we tegenwoordig, dat een dergelijke uitvoerige operatie aan de wervelkolom zelden noodzakelijk is.

In het Apex Spine Center hebben wij deze ontwikkeling niet alleen meegemaakt, maar ook actief ondersteund. Het is onze filosofie, dat patienten een optimale diagnostiek en een efficiente therapie aangeboden moeten krijgen. We kunnen op onze ervaring van meer dan 6000 succesvolle minimaal-invasieve operaties terug blikken.

Voor ons ist het vanzelfsprekend, dat we een methode uitzoeken, die de patient zo gering mogelijk belast. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in een minimaal-invasieve endoscopische operatiemethode ter behandeling van rugproblemen. Het is ons doel om de natuurlijke bewegelijkheid en stabiliteit en daardoor de complexe functionaliteit van de rug naar mogelijkheid volledig te herstellen- dit is de enige mogelijkheid om op lange termijn klachten te verkomen. Wat voor de meeste collega’s nog toekomstmuziek is, beleven onze patienten tegenwoordig. We hebben de mogelijkheid om iedere hernia in de nek, borstwervelkolom en/ of rug endoscopisch te verwijderen. Door speciale instrumenten kunnen we spinaalkanaalvernauwingen met de zogenaamde “tube techniek” of van de achterzijde of van de zijkant endoscopisch verwijderen. Terwijl veel patienten die lijden aan een hernia in de nek aangewezen zijn op de enige operatieve mogelijkheid, de tussenwervelschijf met aansluitende verstijving (stabilisatie) compleet te verwijderen of het betroffen segment met een prothese te voorzien, kunnen wij een hernia in de nek onder plaatselijke verdoving met een huidsnede van 2 tot 3 mm d.m.v. de percutane nucleotomie verwijderen.

Doel van de moderne wervelkolomchirugie is de natuurlijke bewegelijkheid en stabiliteit en daardoor de complexe functionaliteit van de wervelkolom naar mogelijkheid volledig te herstellen en zo de klachten weg te nemen. Door de vroeger toegepaste verstijving van de betroffen segmenten werd dit doel slechts ten dele bereikt. In de laatste jaren zijn bewegelijke tussenwervelschijfimplantaten ontwikkeld, die de functionaliteit van de verwijderde tussenwervelschijf voor een groot deel vervangen. Het tussenwervelschijfimplantaat behoort tot het meest innovatieve gebied van de wervelkolomchirurgie en geeft patienten eindelijk de mogelijkheid hun bewegelijkheid en levensqualiteit te behouden.