Pijntherapie (Microtherapie)

Snelle informatie

  1. Zenuwwortelblokkade
... bij hernia’s en rugpijn - een nieuwe en veilige katheter-therapie

Bij kleine hernia’s met heftige rug-of beenpijn, bij littekenvorming na een reeds uitgevoerde hernia-operatie en bij geringe spinaalkanaalstenose (vernauwing door slijtage) kan een “safe-katheter”- therapie zeer effectief zijn. Onder plaatselijke verdoving en röntgencontrole wordt een zeer dun en gebogen buisje direct naar de positie gevoerd waar de tussenwervelschijf of het littekenweefsel de zenuw irriteert. Door dit buisje wordt een enzympreparaat ingespoten om littekenweefsel op te lossen. Tenslotte wordt doelgericht een corticosteroid preparaat geinjecteerd om ontstekingen en vorming van littekenweefsel te voorkomen. Dan wordt op deze plaats een katheter achtergelaten. De volgene dag wordt door de katheter een depot corticosteroid preparaat ingespoten en daarna wordt de katheter verwijderd. Na 2 uur kan de patient naar huis.

Deze techniek wordt door Dr. Schubert al sinds 2002 toegepast.

 

 De “safe-katheter”- therapie is niet te verwisselen met een wervelgewrichtblokkade (facetblokkade).

Facetblokkade

Bij patienten waarbij m.b.v. een MRI-scan of röntgenfoto’s aangetoond is dat de rugpijn veroorzaakt wordt door slijtage van de wervelgewrichten (facetgewrichten) kan een facetblokkade worden toegepast. Onder röntgencontrole worden de irriterende, pijn-veroorzakende wervelgewrichten met een naald aangeprikt en ontstekingsremmende medicamenten direct in het gewricht gespoten. Voor een pijnreductie zijn -door de precieze locale toepassing- in vergelijking met normale injectiebehandelingen slechts kleine hoeveelheden medicamenten noodzakelijk. 

Zenuwwortelblokkade

 

Bij patienten met heftige, uitstralende pijn door een irritatie of zwelling van de spinale zenuwwortel, die in de meeste gevallen met een MRI-scan kan worden aangetoond,  kunnen 1 of 2 injecties met een corticosteroid preparaat al wonderen doen. Onder röntgencontrole wordt onder plaatselijke verdoving een dunne naald direct naar de betreffende zenuwwortel gevoerd. Door omspoelen met een 2 cc corticosteroid preparaat treedt een onmiddelijke pijnreductie op. In zeldene gevallen moet deze behandeling worden herhaald.