Discectomie

Wir operieren Bandscheibenvorfälle endoskopisch - mit über 10.000 Bandscheiben OPs ist Dr. Schubert der führende & erfahrenste Wirbelsäulenchirurg weltweit.
Endoscopische hernia-operatie in de rug

Wanneer heftige pijn door een conservative behandeling niet onder controle te brengen is, dan is een operatieve behandeling noodzakelijk. Het doel van de operatie is het uitpuilende tussenwervelschijfweefsel te verwijderen en zo de ingeklemde zenuw ruimtelijk te ontlasten en zo weer compleet vrij te leggen.

Wij opereren een hernia endoscopisch. Met meer dan 5.500 endoscopische hernia-operaties is Dr. Schubert ook internationaal een van de meest ervaren wervelkolomchirurgen. Zie ook nieuws.

Deze methode verloopt zonder een lange snede resp. grote opening van het wervelkanaal en is daardoor een minimaal invasieve variant t.o.v. een ´open´ operatie: Omdat er geen weefsel verwoest wordt is ook het risico op littekenvorming zeer klein. Verder is de ingreep veel minder belastend; en het herstel duidelijk korter.

 

Minimaal invasief = niet-belastend + veilig

Dankzij de endoscopische techniek beschikken we over een methode waarbij de hernia zeer patient-vriendelijk en veilig te verwijderen is. Het belangrijkste verschil met de klassieke endoscopische methode is dat de toegang tot de pijnlocatie niet, zoals gebruikelijk, dorsaal (toegang vanaf de rugzijde) gemaakt wordt, maar vanaf de zijkant via de uittreedplaats van de zenuw (foramen). Op deze manier worden de zenuwstructuren in het wervelkanaal compleet gepasseerd en kunnen zo beschadigingen, vorming van littekenweefsel en andere complicaties worden voorkomen. Ook blijven de banden die ter stabilisatie tussen de wervels liggen, het ligamentum flavum, intact.

Omdat de toegang vanaf de zijkant voor het weefsel niet-belastend is en weinig pijn veroorzaakt is een algehele narcose niet meer noodzakelijk.

Hoe verloopt de endoscopische hernia operatie?

Onder plaatselijke verdoving wordt een optische endoscoop, met miniatuurkanalen, voorzichtig percutaan naar de hernia toe geschoven. Onder zicht wordt het uitpuilende tussenwervelschijfweefsel verwijderd. Overblijvende resten worden met een speciale laser verschrompeld. In bepaalde gevallen wordt de kern van de tussenwervelschijf m.b.v. een speciaal enzym (chymopapain) verkleind om de buitenste vezelige bindweefselring tijdens het daarop volgende herstel te ontlasten. Om de regeneratie van de tussenwervelschijf te ondersteunen wordt de verkalkte dekplaat van het aangrenzende wervellichaam m.b.v. speciale instrumenten opgefreesd, waardoor een betere doorbloeding mogelijk wordt gemaakt en een stevige, stabiele beschermende bindweefselring kan worden gevormd. De behandeling duurt ca. 30-45 minuten. 

Video: enodscopische hernia operatie

 

De behandeling duurt ca. 30-45 minuten. De toegangsopening wordt steriel met een kleine pleister bedekt.

Na de operatie komt de patient voor ca. 2 uur ter observatie in de uitslaapkamer. Voor patienten die in een goede lichamelijke toestand zijn kan de operatie ook ambulant worden uitgevoerd. Een dag na de operatie en 3 maanden daarna vindt een controle door de arts plaats 

Endoscopische hernia operatie is niet altijd endoscopische hernia operatie

Het belangrijkste verschil en voordeel van onze methode vergeleken met andere, zgn. endoscopische methodes,  is, dat de hernia bij ons via de zijkant en dus ver van zenuwen en ligamentum flavum, onder locale verdoving wordt verwijderd. De tussenwervelschijf zelf wordt niet beschadigd en ook de bandstructuren ter stabilisatie van de wervelkolom blijven intact. Bij de meeste andere technieken wordt de ingreep via de risicovolle dorsale toegang (toegang vanaf de rugzijde) uitgevoerd. Om bij de hernia te komen worden de zenuwen met een grote kans op beschadiging opzij getrokken. Daarbij wordt de zenuw-beschermende wervelband -het ligamentum flavum- opgeofferd. Bovendien kan zo’n ingreep alleen onder algehele narcose plaatsvinden omdat de pijn anders ondragelijk wordt.

zie ook wetenschappelijke studies

Welke nabehandeling is noodzakelijk?

 

Op de dag na de operatie vindt een controle door de arts plaats. Verder wordt onder toezicht van een fysiotherapeut een speciaal op u toegesneden revalidatieprogramma opgezet. In de eerste 2 weken na de ingreep draagt u een speciaal aangemeten korset uit kunststof. Zo wordt de rug ontlast en zijn uw normale bezigheden weer snel mogelijk. Het wordt aanbevolen om ca. 1 week na de operatie onder toezicht van een fysiotherapeut met een speciale op u toegesneden programma te beginnen. Na ca. 6 weken kan u met krachttraining voor romp- en rugspieren beginnen. Tegelijkertijd kunt u weer met de normale sportactiviteiten (fitness en sport) beginnen.

 

Gedetailleerde informatie over de nabehandeling kunt u nalezen en downloaden in onze aanwijzing “Postoperatives Programm” (Duits).

 

 

Wanneer kunt u weer sporten?

Ongeveer 2 weken na de ingreep kunt u normaal gesproken weer regelmatig zwemmen of fietsen. Met uw gewoonlijke sportprogramma kunt u 6 weken na de ingreep weer beginnen.

Wanneer kunt u weer werken?

Na 1 - 2 weken kunt u weer met bureau- en lichte lichamelijke werkzaamheden beginnen. Zwaar werk dient in de eerste 6 weken te worden vermeden en kan daarna weer langzaam opgebouwd worden.

Hoe groot is de kans op succes?

Internationale literatuur vermeldt succespercentages van meer dan 90%. Dr. Schubert het succespercentages van meer dan 96% !!!!!!!!!!

 

 

 

In één oogopslag de belangrijkste feiten en gegevens voor u samengesteld en tegenover elkaar gesteld

 

Conventionele open tussenwervelschijfoperatie

Endoscopische tussenwervelschijfoperatie

Narcose

De patiënt bevindt zich in volledige narcose.

Gevaar van operatieve beschadiging van de centrale zenuw.

De operatie wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. De patiënt wordt permanent geobserveerd en in een roesje gebracht. Zenuwschade is daardoor vrijwel uitgesloten.

Ligging

De patiënt ligt op de buik en de rug wordt centraal met een incisie van 4-8 cm geopend

De patiënt ligt op de zij. De endoscopische toegang wordt door een ca. 7 mm lange zijdelingse huidincisie uitgevoerd.

Risico

 1. Het risico van recidive ligt rond ca. 10-17%
 2. Grote waarschijnlijkheid van littekenvorming en vergroeiingen rond om de zenuwen
 3. Het gevaar dat ook gezond tussenwervelschijfweefsel gedeeltelijk beschadigd of verwijderd wordt, is groot.
 1. De vorming van litteken- en of vergroeiingsweefsel is uiterst gering
 2. Alleen het zieke, storende weefsel wordt verwijderd
 3. Het risico van recidive ligt rond ca. 4%

Pijn

Pijn na de operatie komt relatief gezien zeer vaak voor.

Na de operatie treedt er geen of bijna geen pijn op

Na de ingreep

In de regel is tot 6 weken na de operatie een belasting van de rug niet mogelijk.

Twee uur na de operatie kunt u de ontwaakzaal zelfstandig verlaten.

Verblijf in de kliniek

Onder omstandigheden is een verblijf in de kliniek al 1-3 weken vóór de ingreep vereist

1-2 dagen

Operatie

De rugspieren wordt in het betroffen segment van het bot losgesneden, delen van het bot en banden worden verwijderd of doorgesneden — verlies van stabiliteit en sterke traumatisering en daaruit resulterende pijn zijn het gevolg.

De chirurg verwijdert uitsluitend het storende tussenwervelschijfweefsel zonder omliggende structuren zoals bot, banden of spieren te beschadigen of te verwijderen. Hiermee wordt een instabiliteit of het gevreesde littekenweefsel rond om de zenuw voorkomen.

Sport

Sport is pas na ca. 4 - 6 weken mogelijk

Sport is al na 2 weken weer mogelijk

Afspraak

Lange wachttijden zijn niet ongebruikelijk

In acute gevallen kunt u binnen 48 uur worden geopereerd

 

 

 

 

!!! een natuurlijke bewegelijkheid en een volledige functionaliteit van de wervelkolom wordt behouden !!!

 

 

Overzicht van de voordelen:
 • De ingreep wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd, er is geen algehele narcose noodzakelijk!
 • Omdat vrijwel geen weefsel wordt aangetast is de ingreep minder belastend en het risico op complicaties gering.
 • Geen instabiliteit omdat de stabiliserende structuren van de wervelkolom (wervelbanden, wervelgewrichten) intact blijven; dit in tegenstelling tot de microscopische methode.
 • Geringe wondpijn en een verhoogde stabiliteit omdat de rugspieren niet doorgesneden worden.
 • Geringe kans op infecties omdat de toegang via een kleine snede (5 mm) plaatsvindt.
 • Geringe vorming van littekenweefsel in het gebied van de zenuwwortel!
 • Slechts 2 uur na de operatie kunt u weer zonder pijn lopen.
 • Er is geen lange opname in het ziekenhuis noodzakelijk: 1 dag na de operatie kunt u weer naar huis.
 • Al enkele dagen na de operatie kunt u weer met uw normale activiteiten beginnen. 
 • Een korte hersteltijd: na 1-2 weken kunt u weer werken, na ca. 6 weken kunt u weer met uw normale sportactiviteiten beginnen
 • De ingreep laat vrijwel geen littekens achter