Microscopische decompressie

...zonder VERSTIJVING

 

Vaak kan een gewenste vergroting van het wervelkanaal en het ontlasten van de ingeklemde zenuwen alleen met een operatieve verwijdering van de uitpuilenden botwoekeringen worden bereikt. Vroeger werd meestal een grote open operatie aan het wervelkanaal (laminectomie) uitgevoerd, waarbij de wervelbogen en wervelgewrichten in het vernauwde gebied voor het grootste deel werden verwijderd. Door moderne minimaal-invasieve methodes is het tegenwoordig mogelijk m.b.v. een chirurgische microscoop, waardoor het operatiegebied vergroot wordt, een millimeter-precieze verwijdering van de voor de vernauwing verantwoordelijke botwoekeringen uit te voeren, zonder dat de fysiologische en biomechanische toestanden en zo de stabiliteit van de wervelkolom in gevaar wordt gebracht.

De minimaal-invasieve methode belast het weefsel bijna niet, omdat beschadigingen van zenuwen en de in het wervelkanaal verlopende bloedvaten vermeden worden. Verder is zowel de operatietijd als ook het herstel duidelijk korter als bij de conventionele stenose-operatie. Ook de behaalde resultaten zijn duidelijk beter dan die van de traditionele operatietechnieken zoals bijv. de laminectomie, waarbij grote delen van de wervelbogen verwijderd moeten worden. 

Nog minder belastend door een nieuwe methode

Een nieuwe microscopische methode voor decompressie is de ┬┤tube┬┤- techniek. Hierbij is de vergroting van het wervelkanaal nog minder belastend door toepassing van een speciaal buisje (trocar). Deze wordt m.b.v. microscopische beeldgeving via een kleine snede in de huid dorsaal (vanaf de achterkant van de rug) in het vernauwde wervelkanaalgebied naar voren geschoven, zodat de spieren niet over grote gebieden van de botten afgeschoven hoeven te worden. Om weer plaats voor de zenuwen te maken, wordt het vernauwde segment m.b.v. van microinstrumenten, die via het smalle buisje naar het operatiegebied worden geschoven, zorgvuldig vergroot. 

 Deze ingreep vindt plaats onder algehele narcose en duurt ongeveer 45 minuten.

Een dag na de operatie en 3 maanden daarna vindt een controle door de arts plaats. 

Welke nabehandeling is noodzakelijk?

In de eerste 2 weken na de ingreep draagt u een speciaal aangemeten korset uit kunststof. Zo wordt de rug ontlast en zijn uw normale bezigheden weer snel mogelijk. Het wordt aanbevolen om ca. 2 weken na de operatie onder toezicht van een fysiotherapeut met een speciaal op u toegesneden programma te beginnen. 

Wanneer kunt u weer sporten?

Ongeveer 6 weken na de ingreep kunt u normaal gesproken weer regelmatig zwemmen of fietsen. Met uw gewoonlijke sportactiviteiten kunt u ca. 9 weken na de ingreep weer beginnen.

Wanneer kunt u weer werken?

Na 2 weken kunt u weer met bureau- en lichte lichamelijke werkzaamheden beginnen. Zwaar werk dient in de eerste 3 maanden worden vermeden en kan daarna weer langzaam opgebouwd worden.

Hoe groot is de kans op succes?

Internationale literatuur vermeldt succespercentages van ca. 85%.

 

 !!! de bewegelijkheid en functionaliteit van de wervelkolom wordt behouden !!!

Overzicht van de voordelen
  •  Een korte operatietijd.
  •  Een kleine huidsnede en een weinig-belastende methode waarbij de spieren en de zenuwstructuren intact blijven zorgen ervoor, dat slechts een gering risico op complicaties bestaat.
  •  De stabiliteit van de wervelkolom blijft intact.
  •  Slechts 2 uur na de operatie kunt u weer zonder pijn staan en lopen.
  •  Er is geen lange opname in het ziekenhuis noodzakelijk: 2-3 dagen na de operatie kunt u weer naar huis.
  •  Een korte hersteltijd: na 3 weken kunt u alweer met de voor u gebruikelijke activiteiten beginnen.
  •  De ingreep laat vrijwel geen littekens achter
  •  Een grote kans op succes.