Microforaminotomie

...in de nek

Onder bepaalde omstandigheden kan een dorsale cervicale microforaminotomie een mogelijkheid zijn om een hernia in de nek te behandelen, zonder dat een tussenwervelschijfprothese of een verstijving van de nek noodzakelijk is. Dit is bijv. het geval wanneer het uitgepuilde tussenwervelschijfweefsel zijdelings uittreedt of wanneer de uittreedplaats van de zenuw aan één kant vernauwd is. De cervicale microforaminotomie is een gerenomeerde behandelingsmethode die in zijn klassieke vorm al sinds 1950 toegepast wordt. Indien noodzakelijk kunnen met deze techniek ook 2 etages in 1 operatie behandeld worden.

Dr. Helmbrecht voert deze methode m.b.v. een minimaal invasieve techniek van achteren (dorsaal) uit. In vergelijking met de klassieke ventrale discectomie (gevolgd door een verstijving) vanaf de voorzijde, heeft deze methode het voordeel dat de bewegelijkheid en stabiliteit van het betroffen segment normaal gesproken niet negatief beinvloed wordt. Dr. Helmbrecht heeft voor de toegang -in tegenstelling tot de 4 cm lange snede bij de klassieke methode- slechts een een snede van ca. 1 cm nodig. Daardoor verloopt de genezing van de wond sneller en kan de patient snel weer zijn dagelijkse werkzaamheden oppakken.

 

Hoe verloopt de operatie?

Liggend op de buik of in zittende positie wordt onder algehele narcose via een ca. 1 cm kleine snede in de huid een trocar ingevoerd. Met een microscoop, soms ook een endoscoop, wordt het uitpuilende tussenwervelschijfweefsel onder zicht met microinstrumenten verwijderd en wordt zo de ingeklemde zenuwwortel weer bevrijd. De pijn neemt hierdoor normaal gesproken meteen af.

 

 De ingreep duurt ongeveer 30-60 minuten.

 

2 tot 3 dagen na de operatie kunt u de kliniek weer verlaten. 2 weken na de ingreep vindt een controle door de arts plaats.

 

Welke nabehandeling is noodzakelijk?

Het wordt aanbevolen om ongeveer 1 week na de operatie onder toezicht van een fysiotherapeut met een speciaal op u toegesneden programma te starten. 

Wanneer kunt u weer sporten?

Ongeveer 3 weken na de ingreep kunt u normaal gesproken weer regelmatig zwemmen of fietsen. Met uw gewoonlijke sportprogramma kunt u 6 weken na de ingreep weer beginnen.

Wanneer kunt u weer werken?

Na 3 weken kunt u weer met bureau- en lichte lichamelijke werkzaamheden beginnen. Zwaar werk dient in de eerste 8 weken te worden vermeden en kan daarna weer langzaam opgebouwd worden.

Hoe groot is de kans op succes?

Internationale literatuur vermeldt succespercentages van meer dan 80%.

 

Overzicht van de voordelen:
  •  Met de dorsale cervicale microforaminotomie blijft de nek stabiel en bewegelijk; met de juiste indicatie is deze methode dus een minimaal invasieve variant op een tussenwervelschijfprothese respectievelijk een verstijvingsoperatie.
  •  Door de minimaal invasieve techniek is het herstel duidelijk korter als bij klassieke methodes.
  •  U kunt al 3 weken na de operatie met u normale dagelijkse activiteiten beginnen.
  •  Laag risico op complicaties
  •  Hoge kans op succes