APEX SPINE

Discectomie

...in de rug

 

Wanneer heftige pijn door een conservative behandeling niet onder controle te brengen is, dan is een operatieve behandeling noodzakelijk. Het doel van de operatie is het uitpuilende tussenwervelschijfweefsel te verwijderen en zo de ingeklemde zenuw ruimtelijk te ontlasten en zo weer compleet vrij te leggen.

Wij opereren een hernia endoscopisch. Met meer dan 5.500 endoscopische hernia-operaties is Dr. Schubert ook internationaal een van de meest ervaren wervelkolomchirurgen.

 

Lees meer: Discectomie

Spondylodese

Een spondylodese (fusie en/ of verstijvingsoperatie) is als laatste optie te overwegen omdat de operatieve ingreep onomkeerbaar is.
Hier wordt naast een correctie ook nog een gelijktijdige verstijving (fusie, spondylodese) aan het vervormde gedeelte van de wervelkolom uitgevoerd.

Lees meer: Spondylodese
Mikroskopische Dekompression S

Microscopische decompressie

Vaak kan een gewenste vergroting van het wervelkanaal en het ontlasten van de ingeklemde zenuwen alleen met een operatieve verwijdering van de uitpuilenden botwoekeringen worden bereikt.

Vroeger werd meestal een grote open operatie aan het wervelkanaal (laminectomie) uitgevoerd, waarbij de wervelbogen en wervelgewrichten in het vernauwde gebied voor het grootste deel werden verwijderd. Door moderne minimaal-invasieve methodes is het tegenwoordig mogelijk m.b.v. een chirurgische microscoop, waardoor het operatiegebied vergroot wordt,...

Lees meer: Microscopische...
Kyphoplastie 300

Kyfoplastiek

Het doel van een ballonkyfoplastiek is om een ingezakte gebroken wervel opnieuw op te richten en te stabiliseren, zodat microbewegingen het periost (bothuid) niet kunnen irriteren en zo de hoofdoorzaak van de pijn wordt weggenomen.

De patient wordt tijdens de operatie zo gepositioneerd dat de buiging van de rug al zelf tot het oprichten en ontlasten van de wervel zorgt.

Lees meer: Kyfoplastiek
Endoskopische Anfrischung 300

Endoscopische discoplastiek met opfrezen

... Nieuw leven voor tussenwervelschijven

Pijn in de rug die langer dan 6 weken aanhoudt is chronisch. Chronische klachten verdienen altijd extra aandacht door de arts. Wanneer conservative therapie zoals fysiotherapie, physikalische therapie en pijnstillers niet binnen 6-8 weken tot een duidelijke verbetering leidt, dan is verder onderzoek noodzakelijk.

Lees meer: Endoscopische...
Konservative Therapie Apex

Conservatieve therapie

Een team van internationaal opgeleide fysio- en manuele therapeuten, chiropractoren, osteopaten en masseuren staat u ter beschikking in de apex spine center. Alle therapeuten kunnen in het begin van de therapie een juiste behandelingsanalyse uitvoeren en de noodzakelijke behandelingen direct uitvoeren.

Lees meer: Conservatieve therapie
Mikroforaminotomie 300

Microforaminotomie

Onder bepaalde omstandigheden kan een dorsale cervicale microforaminotomie een mogelijkheid zijn om een hernia in de nek te behandelen, zonder dat een tussenwervelschijfprothese of een verstijving van de nek noodzakelijk is.

Dit is bijv. het geval wanneer het uitgepuilde tussenwervelschijfweefsel zijdelings uittreedt of wanneer de uittreedplaats van de zenuw aan één kant vernauwd is.

Lees meer: Microforaminotomie
Medx 300

Krachttraining - MedX

Bij deze doelgerichte krachttraining in de apex spine center worden de rugspieren met vakkundige begeleiding door ervaren sporttherapeuten getraind.

De wervelkolom is in het dagelijkse leven aan hoge mechanische belastingen blootgesteld. Hierbij kunnen puntbelastingen in de tussenwervelschijf van over 400 kP optreden. Deze enorme drukbelasting moet de wervelkolom zonder spieren met een stabiliteit van 5 kP weerstaan. De wervelkolom is een uiterst instabiel lichaamsdeel en wordt uitsluitend door het spierkorset gestabiliseerd. De wervelkolom niet of slechts gering te belasten leidt tot een spierverzwakking en er treedt zo ongemerkt een “deconditionering” op. Daarom is het bij chronische en therapieresistente patienten zeer belangrijk om met krachttraining de rugspieren te trainen.

De spieren die de wervelkolom stabiliseren zijn zeer klein en worden door de grote bil- en beenspieren overstemd. Wanneer men deze kleine rugspieren wil trainen dan moet dit geisoleerd gebeuren zodat de in de buurt liggende grote spieren niet aangesproken worden. Dit is alleen met het MedX-systeem mogelijk.

Konservative Therapie MedX

De therapie bestaat uit 12-18 trainings-eenheden bij een intensiteit van ongeveer 1-2x per week. Bij 87% van alle patienten nam de pijn duidelijk af en leidde zelfs tot klachtenvrijheid. De gemiddelde tevredenheid van alle patienten die in München zijn behandeld bedraagt 96% en de pijnreductie ligt bij 57%. Zelfs 12-24 maanden nadat met deze therapie gestopt was, was de pijn nog steeds verminderd en de krachttoename nog volledig intact. Bekijkt men bij chronische rugpatienten de reeds bekende resultaten, dan zijn deze zeer goed en overtuigend. 

Dr. Brian Nelson van de Roseville-Clinic in Minneapolis USA heeft in een studie met 421 patienten, voor wie een operatie was gepland, met een zeer intensief krachttrainingsprogramma naar MedX 91,5% van deze operaties vermeden. Slecht 8,5% van deze patienten moesten in de loop van 30 maanden nog geopereerd worden.

Medische krachttraining voor de nek

Medische krachttraining voor de nek is een nog relatief nieuwe methode en is vergelijkbaar met de therapie voor de rug. De nek stabiliseert zich volgens een zogenaamd spangordel-principe. Des te sterker de spierkracht, des te geringer is de bewegelijkheid van de wervelgewrichten t.o.v. elkaar en des te geringer zijn overbelastingspieken van het bandapparaat. Toename van de spierkracht voert tot stabiliteit en compenseert de buig- en draaispanningen en vermindert zo blokkades. Het tegendeel van verspanning is spanning!

Konservative Therapie MedX

 

Een intensieve geisoleerde versterking en krachtmeeting van de nekspieren is momenteel alleen wetenschapelijk, objectief en reproduceerbaar met het MedX-therapiesysteem mogelijk. Iedere training wordt individueel met speciaal opgeleide therapeuten uitgevoerd, die zich uitsluitend op de stabiliteit van de wervelkolom gespecialiseerd hebben. Er bestaat continue contact met de meest gerenommeerde revalidatie-instituten, vooral in de USA. De nieuwste onderzoeksresultaten en opleidingsmogelijkheden worden steeds in de dagelijkse training geintegreerd. Er worden internationale congressen bezocht en workshops georganiseerd.

In de laatste jaren is de MedX-therapie wereldwijd enorm gegroeid en bekend geworden. Gedurende deze periode hebben wij ca. 22.000 mensen met deze therapie behandeld.

Voor gedetailleerde informatie kunt u zich melden bij:

Tel. en Fax: 0049 (0)700 20 4000 10

 

Lees meer: Krachttraining - MedX