APEX SPINE

Mikroskopische Dekompression S

Microscopische decompressie

Vaak kan een gewenste vergroting van het wervelkanaal en het ontlasten van de ingeklemde zenuwen alleen met een operatieve verwijdering van de uitpuilenden botwoekeringen worden bereikt.

Vroeger werd meestal een grote open operatie aan het wervelkanaal (laminectomie) uitgevoerd, waarbij de wervelbogen en wervelgewrichten in het vernauwde gebied voor het grootste deel werden verwijderd. Door moderne minimaal-invasieve methodes is het tegenwoordig mogelijk m.b.v. een chirurgische microscoop, waardoor het operatiegebied vergroot wordt,...

Lees meer: Microscopische...
Mikroforaminotomie 300

Microforaminotomie

Onder bepaalde omstandigheden kan een dorsale cervicale microforaminotomie een mogelijkheid zijn om een hernia in de nek te behandelen, zonder dat een tussenwervelschijfprothese of een verstijving van de nek noodzakelijk is.

Dit is bijv. het geval wanneer het uitgepuilde tussenwervelschijfweefsel zijdelings uittreedt of wanneer de uittreedplaats van de zenuw aan één kant vernauwd is.

Lees meer: Microforaminotomie